HANGİ SENDİKADAN OLURSANIZ OLUN VEYA SENDİKASIZ 3600 EK GÖSTERGE TALEBİMİZE BİR İMZA İLE DESTEK VER!
24 Haziran seçimleri öncesi alanlarda ‘'Bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmen ve hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız” vaadinde bulunan siyasi iktidar ve bunun propagandasını yapan yandaş sendika iş pratiğe geçince sessiz oluyorlar. 3600 ek gösterge vaadini yerine getirememiş,bu söylem sadece seçim meydanlarında verilmiş bir vaad olarak kalmıştır.
Bizler vaad değil icraat istiyoruz. Kamu çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarında yapılacak düzenlemeler yasa gereği toplu sözleşme ile belirlenmesi gerekirken, mevcut sendikaların tavrı ve yandaş sendikanın siyasi iktidara göre kendini dizayn etmesi bu taleplerin gerçekleşmesine engel olmuştur. Gelir ve ücretlerimizdeki erimenin karşılanması için sendikamız TÖB SEN kurulduğu ilk ay’da (haziran 2020) maaş zammı ve 3600 ek gösterge talepli alan açıklaması yapmış ve görsellerle bu talebi sürekli gündemde tutmaya çalışmıştır.Fakat medya sadece 4 sendika üzerinden haber yaparak bu açıklamaları görmezlikten gelmektedir.İktidarın öğretmenleri 4 sendika üzerinden dizayn etmesidir.Öğretmenin haklarını savunmayan 4 sendika’ya bakarak sendikalar işe yaramıyor diyemeyiz.Üyemiz olun taleplerimizi yüksek sesle haykıralım!Bizler hakkımız olan taleplerimizin siyasiler tarafından görmezlikten gelinmesine karşı sessiz kalmayacağız.
EĞİTİM ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ SEÇİM MALZEMESİ YAPILAMAZ.
Ek gösterge, devlet memurlarının aylık brüt ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde temel unsurlardan bir tanesidir. Ek gösterge 3600 olması durumunda bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı göstergesi, emekli ikramiyesi ve emekli aylığı belirgin bir şekilde artacaktır.
3600 ek göstergenin öğretmenlerin sosyal ve ekonomik yapısını düzeltmesinin yanı sıra, atamalarda, özlük hakların iyileşmesinde ve emeklilik açısından önemli sonuçlar ortaya çıkaracaktır. AKP seçim beyannamesinde yer alan ve MEB’in büyük bir sevinçle ilan ettiği ‘öğretmenlere 3600 ek gösterge’ konusunda,iktidarı, vaatlerinde ne kadar samimi ve dürüst olduklarını ispat etmeye davet ediyoruz.
Ek göstergelerin 3600’e yükseltilmesi, görece kamu çalışanlarının durumlarında bir iyileştirmeye neden olacak bir düzenleme gibi görülse de ayrıca taban aylıklarda da artış yapılması gerekmektedir.
Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası olarak taleplerimiz:
1.Daha önceden seçim vaadi olan 3600 Ek Gösterge tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir.
2.3600 Ek göstergenin yanında taban maaş artışı yapılmalıdır.(en az %21)
3.Gelir vergisi dilimi % 8-10 arasında sabitlenmelidir.
TÜM ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ SENDİKASI