BASINA VE KAMUOYUNA 22.09.2021
HALK ÇOCUKLARININ BARINMA HAKKI ENGELLENEMEZ.
Yüz yüze eğitimin yeniden başlamasıyla beraber üniversite öğrencilerinin barınma sorunu ortaya çıktı.Barınma sorununundan bahsetmek bir yana basına öyle bir sorunun olmadığını iddia eden devlet, öğrencilerin kalacağı yer konusunda hiçbir adım atmış değildir.İktidar yeterli yurt yapmayarak öğrencileri tarikat-cemaat yurtlarına mecbur bırakmakla birlikte fahiş miktarda kira ödemeye mahkum etmektedir. Üniversite öğrencilerinin sadece yüzde 10’u Kredi ve Yurtlar Kurumunun (KYK) yurtlarında kalabilmektedire. İktidar plansız biçimde her ilde üniversite kurarken buna karşın barınma sorununu ortadan kaldıracak bir girişimde bulunmamıştır.Bunların gerçek sebepleri araştırıldığında yurt’ların yapılmadığı illerde öğrencilerin cemaat/tarikat yurtlarına ve dini vakıf yurtlarına mahkum edildikleri görülebilir.
Çocuğunun üniversiteyi kazanmasına sevinen aileler, başka illerde olan çocuklarının nasıl ve hangi koşullarda öğrenim göreceği konusunda kaygılı bir bekleyiş içerisindeler.Yurt çıkmadığı için neredeyse bütün şehirlerde çok yüksek olan konut kiralarını karşılamakta güçlük çeken öğrenciler; eğitimlerini terk etmek durumuyla karşı karşıya kalmışlardır.
Geldiğimiz noktada, birçok gencimiz ev ve öğrenci yurdu bulamadığı için kayıtlarını dondurmakta, hatta sokakta çaresizce yetkililerin bir çözüm bulmasını beklemektedir. Sokakta kalmak zorunda kalıp tepki gösteren gençlerin yasal haklarını bile kullanmalarına tahammül edemeyen AKP hükümeti kolluk kuvvetlerine müdahale emri vermekten de geri kalmamaktadır.
Bir genç için çaresizlik tarifi olmayan bir duygudur. Asgari ücret ile çalışan bir ailenin çocuğunun 1000 liraya 1500 liraya ev tutma ya da yurtta kalma imkanı yoktur. Bu çaresizliğin çözümünü sağlayacak olan mevcut iktidardır. Durumu olmayanı okumamaya iten bir hükümet, insan haklarını ve insanın en temel hakarından olan eğitim hakkını,ihlal ediyor demektir.
Gençler bu ülkenin geleceği ve teminatıdır.
Siyasi iktidara açık çağımızdır!
Bir an önce yüksek kira fiyatları ve yetersiz öğrenci yurdu problemine çözüm bulunmalıdır.
KYK yurtları kontenjanları yeniden düzenlenmelidir.
Yurtlarda kalacak öğrencilerin belirlenmesinde torpilden ,siyasi kayırmacılıktan vazgeçilmelidir.
Vatandaşa farklı kira bedeli, öğrenciye farklı kira bedeli biçen mülk sahipleri denetlenmeli ve cezalandırılmalıdır.
Fırsatçılık ve enflasyon, eğitimi ve barınma hakkını engelleyemez!
Acilen yurt kapasiteleri artırılmalı, öğrenci evlerine destek programları sağlanmalı, kira ve apart fiyatları denetlenmeli, düzene sokulmalıdır.
Bunların hiçbiri yapılmıyorsa öğrencilere kira bursu sağlanmalıdır.Bu hükümetin bir lütfu değil zorunlu bir görevidir.
Üniversite yurtları kamusal bir hizmettir; kar-zarar mantığı çerçevesinde hareket edilmemelidir.
TÖB SEN olarak belirtmek isteriz ki üniversitedeki kadrolaşma gibi üniversiteleri şirketleştiren , yoksul ve emekçi aileleri çocuklarını eğitim dışına iten politikalar siyasi iktidarın bilinçli tercihidir.
TÖB SEN olarak halkımıza ve eğitim emekçilerine çağrımız bilimsel,laik, parasız ve halk için eğitim mücadelemizde bize destek vermeleridir.
Yaşasın;Bilimsel,Parasız,Laik ve halk için Eğitim!
TÜM ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ SENDİKASI MERKEZ YÜRÜTME KURULU ADINA
GENEL BAŞKAN DENİZ EZER