BASINA VE KAMUOYUNA                                                                                                                                                                                   10.10.2020

10 EKİM KATLİAMINI UNUTMADIK, UNUTTURMAYACAĞIZ!

Türkiye tarihinin en acımasız, en vahşi katliamlarından birisi olan 10 Ekim Ankara katliamı üzerinden tam 5 yıl geçti.Türkiye’nin merkezinde, Ankara Garı’nda,patlatılan bombalarla annelerimizi, babalarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı,kaybettik.İnsan olan herkesin yüreğinde bir yara kaldı..

10 Ekim ülkenin birçok bölgesinde insanlar Ankara’da seslerini duyurmak demokratik taleplerini dile getirmek için, kamu emekçilerinin, işçilerin, halkların demokratik yaşam taleplerini  haykırmak, geleceğe dair umutlarını yaşatmak için,Ankarada toplandı. Kadını erkeği, genci yaşlısı, türkülerle halaya dururken patlattılar bombalarını.

Aralarında Hatay’dan Ankara’ya  giden Necla DURAN ve Ahmet Alkhaldi’ninde olduğu  canlarımız  Türkiye’nin göbeğinde, Ankara Garı’nın önünde, katledildi.Canımızdan can gitti, yüreklerimiz dağlandı. Aradan 5 yıl geçmiş olmasına rağmen kalbimizdeki acı, yüreğimizdeki sancı ilk günkü gibi tazeliğini koruyor.

Acımız çok büyük ve tarifsizdir. Türkiye’nin en kanlı katliamlarından birisi olan 10 Ekim katliamının insani değerlerini yitirmemiş milyonlarca insanın yüreklerini yaktığını, için acıttığını biliyoruz. Bu vahşi katliam, başta hayatını kaybedenlerin yakınları olmak üzere, çoğumuzun üzerinden uzun süre atamayacağı kadar acı ve derin izler bırakırken,Katliamdan hemen sonra yaralılara yardım etmek isteyenlere biber gazı ve tazyikli su ile saldıracak kadar acımasız olanları asla unutmayacağız.

Aradan ne kadar süre geçerse geçsin, 10 Ekim katliamının üzerinin örtülmesine, asıl sorumluların korunmasına ve yaşananların üzerinin örtülmesine asla izin vermeyeceğiz.

ACIMIZ VE ÖFKEMİZ DEVAM EDİYOR!

Toplumsal barışı tehdit eden her türlü saldırı ve katliamlara rağmen, Türkiye’de farklı inançların, farklı kimlik ve kültürlerinin barış içinde ve kardeşçe bir arada yaşama isteğindeki ısrarını sürdürmesi önemlidir. Ne yaşadığımız katliamları, ne de iktidarların bu katliamlar karşısında takındığı siyasi tavırları unutmamız elbette mümkün değildir. İnsanlık, kendisine karşı işlenmiş suçları, bu suçları işleyenleri ve yaşananlara sessiz kalanları asla unutmamıştır ve unutmayacaktır.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası olarak, 5 yıl önce Ankara Gar katliamı öncesinde ve sonrasında yaşanan bütün katliamlara hayatını kaybeden canlarımızı saygıyla anıyoruz.Yitirdiğimiz103 kardeşimizi,arkadaşımızı, yasımızla, isyanımızla, öfkemizle ve yaşamını anarak untmayacağız ve unutturmayacağız.

Tüm sorumlular yargı önüne çıkarılana kadar 10 Ekim davasının takipçisi olacağız.Daha önce yaşanmış olan bütün katliamların ve 10 Ekim Gar katliamının aydınlatılması ve kayıpların ailelerinin acılarının hafifletilmesi konusunda tüm ilerici kurumları ortak mücadeleye davet ediyoruz.

                

                    TÜM ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ SENDİKASI  ADINA

                        ÖRGÜTLENME SEKRETERİ HİZAM HASIRCI