BASINA VE KAMUOYUNA!                                                                                              16.07.2020

   VAAD DEĞİL İCRAAT İSTİYORUZ,3600 EK GÖSTERGE DERHAL VERİLSİN!

24 Haziran 2018 tarihinde hepimizin tanık olduğu bir seçim süreci yaşadık.24 Haziran seçimleri öncesi alanlarda ‘'Bir müjde vermek istiyorum. Polislerimizin, öğretmen ve hemşirelerimizin, din görevlilerimizin ve diğer idarecilerimizin emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız” vaadinde bulunan siyasi iktidar maalesef 2 yıldan fazla bir süre geçmiş olmasına rağmen 3600 ek gösterge vaadini yerine getirememiş,bu söylem sadece seçim meydanlarında verilmiş bir vaad olarak kalmıştır.

Bizler vaad değil icraat istiyoruz. Kamu çalışanlarının ekonomik ve özlük haklarında yapılacak düzenlemeler yasa gereği toplu sözleşme ile belirlenmesi gerekirken, mevcut sendikaların tavrı ve yandaş sendikanın siyasi iktidara göre kendini dizayn etmesi bu taleplerin gerçekleşmesine engel olmuştur. Gelir ve ücretlerimizdeki erimenin karşılanması için sendikamız TÖB SEN eğitim çalışanları adına taleplerini dile getirmeye devam edecektir.Bizler hakkımız olan taleplerimizin siyasiler tarafından görmezlikten gelinmesine karşı sessiz kalmayacağız.

EĞİTİM ÇALIŞANLARININ TALEPLERİ SEÇİM MALZEMESİ YAPILAMAZ.

Ek gösterge, devlet memurlarının aylık brüt ücretlerinin, emekli aylıklarının ve emekli ikramiyelerinin belirlenmesinde temel unsurlardan bir tanesidir. Ek gösterge rakamları unvan, hizmet sınıfı ve derecelere göre farklılık göstermektedir. Ek gösterge 3600 olması durumunda bir memurun alacağı zam oranı ya da maaş miktarı göstergesi, emekli ikramiyesi ve emekli aylığı belirgin bir şekilde artacaktır. Dolayısıyla 3600 ek göstergenin sadece ‘emeklilik’ kapsamında ele alınmaması gerekir.

3600 ek göstergenin öğretmenlerin sosyal ve ekonomik yapısını düzeltmesinin yanı sıra, atamalarda, özlük hakların iyileşmesinde ve emeklilik açısından önemli sonuçlar ortaya çıkaracaktır.Öğretmenlere 3600 ek gösterge uygulaması bütün öğretmenleri olumlu yönde motive edecektir. 3600 ek gösterge uygulaması çalışan ya da emekli ayrımı yapılmaksızın, derhal hayata geçirilmelidir. AKP seçim beyannamesinde yer alan ve MEB’in büyük bir sevinçle ilan ettiği ‘öğretmenlere 3600 ek gösterge’ konusunda,iktidarı, vaatlerinde ne kadar samimi ve dürüst olduklarını ispat etmeye davet ediyoruz.

Öte yandan Ek göstergeler rakamlarında genel düzenleme en son 01/01/1995 tarihinden geçerli olmak üzere 18/5/1994 tarihli ve 527 sayılı Kanunun Hükmünde Kararname ile yapılmıştır.

Görüldüğü üzere 25 yıldır Devlet memurlarının ek göstergelerinde genel bir düzenleme yapılmamıştır.Buda aslında 25 yıldır Türkiyede yaşanan bunca ekonomik kriz olmasına rağmen kamu çalışanlarının ücretlerinde ve taban aylıklarında net bir iyileştirmenin yapılmadığını göstermektedir.Öte yandan 3600 ek gösterge talebinin yerine getirilmesi yetmemektedir.

Ek göstergelerin 3600’e yükseltilmesi, görece kamu çalışanlarının durumlarında bir iyileştirmeye neden olacak bir düzenleme gibi görülse de ayrıca taban aylıklarda da artış yapılması gerekmektedir.

İktidar seçim meydanlarında sözünü verdiği  bu vaatlerinde samimi ise, tüm kamu çalışanlarına söz verdiği 3600 ek göstergeyi derhal hayata geçirmelidir.

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası olarak taleplerimiz:

1.Daha önceden seçim vaadi olan 3600 Ek Gösterge tüm eğitim çalışanlarına verilmelidir.

2.3600 Ek göstergenin yanında taban maaş artışı yapılmalıdır.

3.Gelir vergisi dilimi % 8-10 arasında sabitlenmelidir.

4.Ekonomik koşulların göz ardı edildiği ve 2017 yılında imzalanan toplu sözleşme geçerliliğini yitirmiştir.Koşullara uygun olmayan bu sözleşme yerine başta maaş artışı  olmak üzere  koşullara uygun yeni bir toplu sözleşme mutakabatı yapılmalıdır.

 

TÜM ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ SENDİKASI ADINA

YÜRÜTME KURULU BAŞKANI DENİZ EZER