http://www.asigazetesi.com/haber/defne-ve-samandag-ilcelerinde-fen-lisesi-istiyoruz/28961/

TÖB-SEN, “Defne Ve Samandağ İlçelerinde Fen Lisesi İstiyoruz” Talepli Uzun Sürecek Bir Kampanya Yapacaklarını duyurmak için basın açıklaması yaptı.

TÖB-SEN, Eğitim bir ülkenin geleceğini şekillendirmenin en önemli aracıdır. Ülkemizin geleceğini belirleyen en önemli etken eğitimin niteliğidir. Maalesef son 15 yılda eğitimi yeniden şekillendirme çabaları başarıyı getirmek bir yana bölgeler, iller, ilçeler arasındaki fırsat eşitsizliğin de arttırmış durumdadır. Buna Nitelikli-Niteliksiz okul ayırımı da eklenince okullar arasındaki eğitim kalitesi farkı oldukça artmış durumdadır. Kamu eğitimine aktarılan kaynaklar yüzde 50 azaltılmış durumda olmasına rağmen İktidarın içinde öğrencisi olmayan koca koca binalardan oluşmuş İmam hatip okullarını açmadaki ısrar okullaşmada okul türü konusundaki taleplerin göz ardı edildiğinin net bir kanıtıdır ifadesini kullandı. TÖB-SEN “Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası olarak Üyelerimizin özlük, Demokratik ve Sosyal haklarını savunmanın yanında Eğitimde yaşanan sorunları, velilerimizden ve geleceğimizi emanet edeceğimiz çocuklarımızdan gelen talepleri, bize aktarılan sorunları kamuoyuyla paylaşmayı bir görev olarak sayıyoruz” dedi.

TÖB-SEN, bizler Eğitim itaatkar bir nesil yerine bilimle ilgilenen akademik, sosyal ve duyuşsal olarak her yönden gelişen, Düşünen, araştıran ve sorgulayan bir nesil istiyoruz. Bununda  yegane yolu, herkes için nitelikli, bilimsel, laik, demokratik ve kamusal eğitimdir.. Ülkemizin aydınlık geleceği, bilimin evrensel doğruları ve insanlığın evrensel değerlerinin eğitim süreci içerisinde bütünleşmesine bağlıdır ifadesini kullandı. TÖB-SEN olarak bugün sizlerle ve sizler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşmak istediğimiz velilerimizle birlikte yapacağımız bir kampanyayı açıklamaktır .Değerli basın emekçileri ilimiz Hatay’da eğitim öğretim’in geliştirilmesi eğitimin kalitesinin arttırılması hepimizin talebi olmalıdır.Hepimizin bildiği gibi yakın  tarihte Liselere Giriş Sınavı yapılmış ve çocuklarımız tercih yaparak bir Liseye yerleştirilmişlerdir bu süreçtede devam etmektedir. TÖB SEN, “Bizler bu süreçte velilerimizden ve çocuklarımızdan  gelen talep üzerine Hatay’da eğitimde yüksek başarı yakalayan iki ilçemizde Defne ve Samandağ da Fen Lisesinin  olması gerektiği konusunda çalışma  yapma gereği duyduk ve  Fen Lisesi’nin kurulması konusundaki talebi kampanya çalışması ile yapmayı planladık.Öncelikle hatırlatmak isteriz ki Ortaöğretim kurumları Okul açma ve kapatma yönetmeliğinin  7.maddesi (2) Fen lisesi ile sosyal bilimler lisesi açılabilmesi için;c) Bu okullar illerde ve büyükşehir statüsündeki illerin nüfusu 50.000’in üzerinde olan ilçelerinde açılabilir,Denilmektedir.2019 yılına göre Defne nüfusu 154.820 samandağ nüfusu 122.223 tür.Yıllardır eğitimde fırsat eşitliğinin önemli olduğu vurgusu yapılır.Okuma yazma oranının yüksek olduğu,gerek üniversiteye  gerekse  Liselere giriş sınavlarında en başarılı ilçelerden olmaları velilerinde talebi olan Fen Lisesi talebinin kabul görmesi gerektiğini ısrarla ifade etmek istiyoruz.Bu talep konusunda da gerek Valimizin gerekse İl Milli Eğitim Müdürümüzün ve tüm yetkililerin adım atacaklarını düşünüyoruz” dedi. TÖB SEN Olarak ‘’Defne Ve Samandağ İlçelerinde Fen Lisesi İstiyoruz ‘’Talepli Uzun Sürecek Bir Kampanya Yapacağız.Kampanyamız Şu Etkinliklerden Oluşacaktır. Sosyal medya üzerinden kampanyanın gündemde tutulması, İlgililere verilmek üzere ıslak  İmza kampanyası düzenlemek ve imzaları gerekli makamlara sunmak, İnternet üzerinden imza kampanyası, Esnaf ve halk bilgilendirme toplantıları, Bu talebimizi barındıran yazılı ve görsel tanıtımlar yapmak, Basın açıklamaları. TÖB-SEN, “Değerli basın emekçileri, bizler herkesin eşit bilimsel ve akademik bir eğitim almaları gerektiğini düşünüyoruz. Eğitimde de sağlıklı bir planlamanın gerekli olduğunu düşünüyoruz. Sağlıklı planlamanın en önemli unsuru da ihtiyaca göre planlamanın yapılmasıdır. Bundan dolayı Velilerimizin talebi olan ve giderilmesi gereken bir ihtiyaç olan Defne ve Samandağ ilçelerinde Fen  Lisesi açılsın talebinin kabul edilip değerlendirilmesini umut ediyoruz. Hepinize katılım gösterdiğiniz için teşekkür ederiz” dedi. Haber Bülteni