Eğitim Öğretim süreci, Özel Okul Sahiplerinin talebi doğrultusunda şekillendirilemez

http://atayurtgazetesi.com.tr/egitim-ogretim-sureci-ozel-okul-sahiplerinin-talebi-dogrultusunda-sekillendirilemez/

TÖB SEN Genel Başkanı Deniz Ezer, Eğitim Öğretim sürecinin, Özel Okul Sahiplerinin talebi doğrultusunda şekillendirilemeyeceğini savundu.

Yürütme Kurulu adına Basın açıklaması yapan Deniz Ezer, Milli Eğitim Bakanlığının yaptığı açıklamaya dikkat çekerek, okulların açılacağı bugünlerde yaşanan olayları şöyle değerlendirdi:

Milli Eğitim Bakanlığı geçtiğimiz günlerde eğitim öğretim süreciyle ilgili bir açıklama yapmıştı. Bu açıklamaya göre 21 Eylül 2020 tarihinde okullarda yüz yüze eğitim başlayacak. Bu açıklamanın devamında bunun nasıl olacağı konusunda net bir açıklama yapılmadı. Özel okul çevresinin yani sermayenin açıklamalarının ardından bu takvimin açıklanması eğitimin daha da önemlisi çocuklarımızın sağlığının sermayenin talepleri doğrultusunda yok sayıldığını net biçimde göstermiştir. Açıklama sonrası bu sürecin nasıl olması gerektiği tartışmalarda devam etmektedir.

Bu tartışma sürecinde yukarıda bahsettiğimiz özel okul çevrelerinin açıklamasının en net olanı öğretmene saldırı niteliğindeki bilinçli şekilde yapılan, “öğretmenlerin çalışmadan para kazanmak peşinde olduğu ve bunun içinde okulların açılmasını istemedikleri” şeklindeki gayrı ahlaki açıklama idi. Bizler TÖB SEN olarak yaptığımız  basın açıklamasında bu açıklamanın kabul edilemez olduğunu ifade ederek Milli Eğitim Bakanlığının öğretmene sahip çıkması gerektiğini ve açıklamaya yönelik adımlar atmasını talep etmiştik. Gelinen noktada MEB özel okul yöneticileri ile aynı düşünceye sahip olduğunu göstermiştir. Burdan kamuoyuna tekrar belirtmek istiyoruz öğretmenler hangi koşullarda olursa olsun çocuklarımızın üstün yararını gözetir ve kendini buna adamıştır. Yüz yüze eğitiminde  bir an önce başlamasını istemektedir. Fakat salgın gerçeğini göremezlikten gelmekte bir eğitimcinin öğrencilerine yapacağı bir ihanettir. Gerçek olanda, ki veriler bunu göstermektedir salgının geldiği aşama çok ağır olduğu gibi salgına karşı alınan önlemlerde eksik söz konusudur.

TÖB SEN, kamuoyunun süreci daha iyi anlayabilmesi için okulların sağlıklı şekilde açılmaya hazır olup olmadığının kamuoyu tarafından anlaşılması için bazı soruların MEB tarafından cevaplandırılması gerektiğini düşünmektedir.

BUNA GÖRE
1.Derslik ayarlaması yapılırken yani seyretilmis sınıflarda öğretmen açığı nasıl giderilecek? Ek atama yapılacak mı?
2. Seminer için okula çağırdığınız 24 Ağustos’ta okulda olacak öğretmenlere test yapılacak mı? Yeteri kadar test temin edildi mi?
3. Bu süreçte Covid-19 a yakalanacak öğretmene nasıl bir tasarrufta bulunulacak?
4. Seyreltilmiş sınıflar için fiziksel ortam(okul/sınif) hazır mı?
5. Okullara sağlıkla ilgili donanım hazırlandı mi?
6.Okul müdürlerine Temizlik ve dezenfektan için bütçe verildi mi? Yoksa bir şekilde siz bulun mu denildi?(öyle olduğunu biliyoruz)
7. Öğretmenlere, öğrencilere ve yardımcı çalışanlara yeteri kadar koruyucu malzeme temin edildi mi?
TÖB SEN olarak Az ve öz olan ama sürecin tümünü cevaplandıracak yukarıdaki soruların MEB tarafından cevabının kamuoyu ile paylaşılmasını talep ediyoruz.
Ayrıca birçok ilde öğretmenlere FİLYASYON GRUBUNDA görev verilmek istendiği ve hayta görev tebliğinin yapıldığı duyumunu almış bulunmaktayız. Uyarıyoruz
1.Bu görev 222 sayılı İlköğretim ve Eğitim Kanunu’nun 44.maddesinde yer alan “öğretmenler kanunlarla kendilerine verilen işlerden başka, meslek dışı herhangi bir görevle yükümlü tutulamayacaklarına” ilişkin kurala açıkça aykırıdır. Kanuna aykırıdır. Görevlendirme yapılacaksa gönüllü öğretmenler görevlendirilmelidir.
2.Pandemi sürecince çalışan öğretmenlerimize bu görev verildikten sonra yaşanacak sağlık sorunun sorumlusu MEB olacaktır.
3.Filyasyon görevi sağlıkla ilgili bir görevdir. Ögretmene uzmanlık alanı dışında görev vermek bir halk sağlığı sorununun doğmasına sebep olacaktır.”