OKULDA SİGORTASIZ İŞÇİ ÇALIŞTIRMAK SUÇTUR !

TÖB-SEN kurulduğundan bu yana ilkeler üzerinden sendikacılık yapar ve ilkelerine sıkı sıkıya bağlıdır . TÖB-SEN her zaman emekçiden , emekliden , işçiden , öğretmenden yanadır ve işçilerin sigortasız çalıştırılmasının karşısında durur .
Türkiye genelinde bir çok il ve ilçede iş-kur personelin yetersizliğinden dolayı okul idaresi öğretmenlerle dayanışma göstererek ya da okul aile birliği bünyesindeki para ile okullara yardımcı hizmetli personel tutulmuş ve bir çok işçi de okullarda sigortasız güvencesiz çalıştırılmaktadır .

“Anayasanın 60. Maddesinde “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir.” Hükmü bulunmaktadır yani çalışanların sigortalı olarak çalıştırılmaları anayasal bir hak olmakla birlikte aynı zamanda hem çalışanlar hem de işverenler açısından bir zorunluluktur. İşverenlerin çalışanlarını sigortasız olarak çalıştırma hakları olmadığı gibi çalışan kişilerin de sigortasız çalışmak veya sigortasız çalışmayı istemek gibi bir hakları söz konusu değildir.

Sigortasız işçi çalıştıran işveren 1 yıl için asgari ücretin 38 katı ceza öder. İşveren defter tutmuyorsa ozel inşaat gibi 1 yıl için 28 asgari ücret katı ceza alır.
Sigortasız işçi çalıştırdığı için doğal olarak işe giriş bildirgesi de vermemiştir bu da 2 asgari ücret cezaya tekabül eder. Aynı şekilde sigortasız işçiyi aylık prim hizmet belgesinde de göstermediği her ay için 2 asgari ücret ceza alır. Ücret bordrosunda göstermediği için ise yarım asgari ücret ceza uygulanır.
Ek olarak, yasal defter kaydetmediği her ay için yarım asgari ücret ceza alacaktır.
Bunun yanında çalışanın ücretini bankaya yatırmamanın da ekstra bir cezası var. İşverenin bu konulardaki sorumsuzluğu tespit edildiğinde çalışanın kıdem ve ihbar tazminatı hakkı doğar. Ayrıca primleri gecikme zammı ile işverenden tahsil edilir. İşkazası geçirirse kendisine,ailesine bağlanacak maaş kayıtsız şartsız sigortasız çalıştıran işverenden tahsil edilir.

Çalışan olarak işyerinde sigortanız yapıldıysa, kendiniz ve aile bireyleriniz sağlık hizmetlerinden yararlanabilir, emeklilik dönemi için primlerinizi tamamlayabilir ve emekli aylığı kazanabilir, vefat halinizde eş, çocuklar ile anne babanıza aylık bağlanabilir, iş kazası, meslek hastalığı veya analık hallerinde çalışılamayan dönemler için geçici iş göremezlik ödeneği veya kısmen/tamamen çalışamaz duruma geldiğinizde sürekli iş göremezlik geliri alabilir, herhangi bir nedenden dolayı sakatlanıp çalışamaz duruma geldiğinizde ise malullük aylığı alabilirsiniz. İşyerinde sigortasız çalışıldığında ise bahsedilen haklara sahip olamamakla birlikte ülke ekonomisinin en büyük problemlerinden olan kayıt dışı istihdam ortaya çıkmakta ve makro açıdan ekonomik büyüme hedefleri için olumsuz veriler oluşmaktadır.

TÖB-SEN Bulanık Temsilciliği olarak öğretmenlere çağrımız bu suça ortak olmamanızdır . Düşük ücretlerle çalışan bu emekçilerin sigortasız çalıştırılmasının onların sağlık ve emeklilik haklarının gasp edilmesinin karşısında durmanızdır .
Bugün okulda sigortasız çalışan bu personel ayağını kırsa iyileşene kadar ona bakacak mısınız ? İlaçlarını alıp evine ekmek yemek alacak mısınız ? Çocuklarına , babaları anneleri iyileşene kadar maddi destek verecek misiniz ?

Bağımsız ,demokratik ,laik ,halkçı sendikada TÖB-SEN’ de buluşalım .

Sigortasız çalıştırma ihbar hattı Alo 170

Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası Bulanık İlçe Temsilcisi Serkan BEBEK