BASINA VE KAMUOYUNA                                                                    05.11.2020

İŞÇİLERİN GÜVENCESİZ ÇALIŞMASINI YASALLAŞTIRACAK TORBA YASASI GERİ ÇEKİLSİN!

AKP iktidarı yeni bir torba yasası ile işçileri,emekçileri mağdur etme girişimi içerisindedir.Çalışma yaşantısına olumlu bir etkiymiş gibi algı çalışmalarıyla meclise getirilen torba yasası işe İş hukuku’na esneklik getiren hükümleri kapsamasından dolayı TBMM gündeminden derhal geri çelilmelidir.Tüm kanun tekliflerinde olduğu gibi bu torba yasa teklifinde patronların kar marjı için yüklerinin hafifletilmesi işçilerin güvencesiz çalıştırılması yasallaştırılmaya çalışılıyor.

Bu kanun kanun teklifi ile iktidar patronların isteği doğrultusunda belirli iş sözleşmesinin kapsamının genişletilmesini ve süreli çalışma sözleşmelerinin yaygınlaştırılmasını hedeflemektedir.Belirli süreli sözleşme ile çalışan işçiler kıdem ve ihbar tazminatı ile iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacağı gibi işe iade davalarınıda açamayacaktır.

Torba yasada 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların hiçbir şarta bağlı olmaksızın belirli süreli iş sözleşmesi ile (geçici işçi olarak) istihdam edilmesi istenmektedir.Bunun sonucundada 25 yaş altı ve 50 yaş üstü çalışanların  kıdem ve ihbar tazminatı gibi hakları olmayacaktır.Ayrıca yaşa bağlı olarak istihdam farklılıkları  çalışanlar arasında da ayrıma ve sosyal adaletin bozulmasına  neden olacaktır.. Ayrıca burdan belirtmek isterizki bu yasa teklifi yani yaşa bağlı olarak getirilen bu ayrım Anayasanın eşitlik ilkesine de aykırıdır.

Kanun teklifi kabul edilirse 25 yaş altı gençlerimizi güvencesizleştirme çalıştırma yasallaşacaktır.Bunun yanında 25 yaş altı işçilerin 10 günden az  çalışmaları durumunda sigortasız çalışmaları yasallaşıyor.Patron’un 9 günde 1 iş sözleşmesi yaparak işçi çalıştırması sonucunda  uzun vadeli sigortalı çalıştırma yükümlülüğü ortadan kalkmış olacaktır.Yani patron sigorta yükümlülüğünden kurtulmuş olduğu gibi işçi sağlıksız ve güvencesiz ortamlarda çalışmak zorunda kalacaktır.Dolayısıyla örneğin sigortasız çalışan bir işçinin İş kazası sonucu emekli olması veya tazminat davası açması imkansız hale gelmektedir. . Bu teklif çalışanların işsizlik, malullük, yaşlılık, ölüm, iş kazası, meslek hastalığı ve analık gibi hayati öneme sahip haklardan yararlanmasını ortadan kaldıracaktır. Bu düzenlemeyi  sosyal güvenlik hakkı açısından kesinlikle sakıncalıdır.Köleliğin yasallaştırılmasıdır.. Anayasanın eşitlik ve sosyal güvenlik hakkı hükümlerine aykırıdır.TÖB SEN olarak bizler getirilmek istenen süreli(kısmi) çalışma tarzını yaşlılık aylığı, malullük aylığı, işsizlik ödeneğine hak kazanma gibi pek çok konuda ciddi hak kayıpları yaratacağından bu düzenlemeyi sakıncalı buluyoruz.

TÖB SEN olarak işçi dostlarımız ile dayanışma içinde olduğumuzu belirtmek isteriz.Bizler derhal işçilerin başta kıdem tazminatı ve sosyal güvenlik hakları olmak üzere Anayasa ve yasalarla güvence altına alınmış haklarına zarar vereceğini düşündüğümüz bu teklifin geri çekilmesini talep ediyoruz.

YAŞASIN SINIF DAYANIŞMASI

TÜM ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ SENDİKASI(TÖB SEN) MERKEZ YÜRÜTME KURULU