Hotline
0536 500 31 27
Hukuk - Tüm Öğretmenler Birliği Sendikası - TÖB-SEN

MEMUR KADRO CETVELİ VE MEMUR SINIFLARI NELERDİR?

Devlet kurumlarında çalışmakta olan memurlar çeşitli sınıflara ayrılır ve ayrıldıkları bu sınıflar üzerinden değerlendirilir. Ayrılan bu sınıflardaki tüm memurların en önemli ortak özelliği ise hepsinin kadrolu olarak çalışıyor olmasıdır. Memurların ayrılmış oldukları bu sınıflar öğretmenlik, mühendislik gibi meslek mezuniyeti gerektirebilir ya da büro, icra gibi genel işleri kapsayabilir. Peki, memur kadro cetveli ve memur sınıfları nelerdir? Son dönemlerde sık sık sorgulanan bu sorulardan sonr...


MEMURA VERİLEN CEZALAR NELERDİR?

MEMURLARA VERİLEN CEZALAR NELERDİR? Kamu kuruluşlarında çalışmakta olan ve düzenin bozulmasına neden olan herhangi bir davranışta bulunan, suç işleyen memura verilebilecek disiplin cezaları şu şekildedir; – Uyarma: Memurun daha dikkatli olması gerektiği yazı ile bildirilir. – Kınama: Memurun kusurlu davranışlar sergilediği yazı ile bildirilir. – Aylıktan kesme: Memurun, brüt aylık maaşından 1/30 – 1/8 arasında kesinti yapılır. – Kademe ilerlemesinin durdurulması: Memurun yapmış ol...


MEMURLARIN TEMEL HAKLARI NELERDİR?

MEMURLARIN TEMEL HAKLARI NELERDİR? Devlet kurumlarında çalışan memurların kanunlarca belirlenen en temel hakları şu şekilde sıralanabilir. – Memurluk statüsünün düzenlenmesi: 1982 Anayasası ile memurların nitelikleri, atan-malan, görev ve yetkileri, haklan ve yükümlülükleri, aylak ve ödenekleri ve diğer özlük işlerinin kanunla düzenlenmesi esasını getirmiştir. Bu düzenleme ile Türkiye'de memuriyet yapan kişilerin statüleri belirlenmiş ve kamu görevlileri için düzgün bir statü sağlamıştır. ...


KISACA 657 DEVLET MEMURLARI KANUNU NEDİR?

    657 SAYILI KANUN NEDİR? İÇERİĞİNDE NELER YER ALIR? 657 sayılı kanunun tam olarak adı 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'dur. Herhangi bir devlet kurumunda, kamu personeli olarak çalışan kişileri, ilgilendiren kanun, kamu personeli olabilmek için gerekli olan şartları, nitelikleri, kamu personellerinin hak ve ödevlerini ve bununla birlikte diğer pek çok tanımlarında belirtildiği ve uygulamaya geçirilmesi işlemini sağlayan bir kanundur. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilk ma...