İL İÇİ ÖZÜR GRUBU ATAMALARINDA ‘’İLÇE EMRİ’’ DERHAL
UYGULANMALIDIR.

 (06.10.2020)

Öncelikle belirtmek isteriz ki TÖB SEN kuruluş sürecinden bu yana eğitimim’in en önem de
yaşanan sorunları dile getirme konusunda hiçbir zaman tereddüt etmemiş ve eğitimin en
önemli öznesi olan Öğretmenlerin yaşadığı sıkıntıları dile getirme konusunda hiçbir şekilde
geri adım atmamış ,öğretmenin sorunlarını dile getirirken de icazet beklememiştir.Sözümüz
her kazanımda kendine pay çıkaran biz yaptık yarışına giren sendikaların ve sendika
yönetimlerinin kalıcı hale gelen sorunları dile getirme konusunda sessiz kalmaları veya
iktidarı karşılarına almaktan kaçınmalarıdır.Böyle oluncada elbette sorunu yaşayan öğretmene
olan oluyor.Hemen belirtmek isterizki İl dışı Özür atamalarında MEB’in Boş Norm
Kadro’dan dolayı ataması yapılmayan öğretmeni, Aile Bütünlüğünü bozmamak adına İl
emrine vermesini doğru bir adım olarak gördüğümüzü belirtmek istiyoruz.
Bizler’in amacı Bağcıyı dövmek değil üzüm yemektir dolayısıyla Öğretmenlerin
mağduriyetlerini giderecek her adımı destekliyoruz.Fakat bu mağduriyet giderilirken yıllardır
il içi özür atamalarında norm kadro bulamamaktan kaynaklı özellikle eş durumundan atama
bekleyen öğretmenlerin mağduriyetin giderilmemesini kabul etmiyoruz.TÖB SEN olarak
çağrımızdır İL İÇİ ÖZÜR ATAMASI BEKLEYEN ÖĞRETMENLER DERHAL İLÇE
EMRİNE verilmelidir.Bir haksızlık varsa bu hepimizin sorunudur.İl dışı özür grubunda
bulunanların atamalarında ilçe emri uygulaması olup, il içindekilere olmaması haksızlık
oluyor.
Beceriksizlik diyoruz çünkü Merkez ilçelerde yığılma yaşanırken,Merkez ilçeler dışındaki
ilçelerde yıllardır çalışıp, yüzlerce kilometre yol gidip gelmek zorunda kalan,çocuklarından ve
eşlerinden uzak kalan öğretmenlerin farklı ilçelerde çalışmalarını giderecek planlamanın
yapılmaması beceriksizlikti.Eşleri ve çocukları ile aynı ilçede olamayan eş durumu
mağdurlarına "ilçe emri hakkı hemen verilmelidir’’
Bakanlığa soruyorz?Hiç gözü yaşlı bir şekilde sınıfa girdiniz mi? Siz hiç puan
yetersizliğinden yüzlerce km uzaktan ağlayan çocuğunuzu telefonla teselli etmeye çalıştınız
mı? 3 aylık bebeğinizi bırakıp ağlaya ağlaya yollara düştünüz mü? Eşinizden ayrı olduğunuz
aile kavramını sorguladığınız oldu mu?Yıllardır günlerdir 100-120 km yapan öğretmenlere
reva görülen bu mudur?Bu öğretmenlerimizin çocuklarının hiç mi değeri yok?
MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞINA HATIRLATMAK İSTERİZ;
Bu öğretmenlerimizin tek bir derdi var her insanın hakkı olan ve anayasal güvence altına
alınmış aile bütünlüğü içinde mesleklerini yerine getirmektir.Yıllardır ötelenen bu soruna
çözüm talep ediyoruz. Anayasanın 41.maddesini hatırlatıyoruz.Aile toplumunun temelidir ve
eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet ailenin huzur ve refahının sağlanması için gerekli
tedbirleri alır .Yine 4721 sayılı medeni kanunun 185.maddesi eşler birlikte yaşamak ve
birbirine yardımcı olmak zorundadır demektedir.
TÖB SEN bu konunun takipçisi olacaktır.Bu mağduriyeti yaşayan öğretmenler nerede
olurlarsa olsunlar sendikalı veya sendikasız bu mağduriyetin giderilmesi konusunda her türlüadımı atacaktır.Aynı il içinde eşinden,çocuğundan 80-120 km yol gitmek zorunda kalan hatta
kimi yerlerde aynı ilde olmalarına rağmen çocuğundan,eşinden ayrı evde kalan
öğretmenlerimizin mağduriyeti bir an önce giderilmelidir.Bununda tek çözüm yolu İLÇE
EMRİ’dir.Yeni bir atama süreci ile İLÇE EMRİ derhal uygulanmalıdır..
TÜM ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ SENDİKASI(TÖB SEN) GENEL MERKEZİ