BASINA VE KAMUOYUNA 22.02.2021


Milli Eğitim Bakanlığı 2021 yılın öğretmen ataması için şuana kadar herhangi bir atama takvimi ve atama sayısı yayınlamamıştır. Bazı bölgelerde 25 şubatta eğitim öğretime başlanırken 1 mart itibariyle tüm yurtta eğitim öğretim süreci kısıtlıda olsa yüz yüze eğitim süreci başlayacaktır.
Korona virüsten dolayı online eğitime devam eden öğretmenler, yüz yüze eğitim başladığında okula giderek eğitim veriyordu. Okulda eğitim verildiği süreçte 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan öğretmenlerin okula gelmemesinden dolayı oldukça çok öğretmen açığı olduğunu hepimiz biliyoruz. Sayıştay'ın açıkladığı rapora göre kurum bazlı yaklaşık 138 bin öğretmen açığı bulunuyor.
Bu ihtiyaçların karşılanması ve öğrencilerin mağdur olmaması için 2021 yılında öğretmen atamalarının acil olarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk konuya ilişkin yaptığı en son açıklamada "Çok net bir tarih vermek mümkün değil ama çok uzun süreceğini sanmıyorum" demişti. Yine Milli Eğitim Bakanı Ziya SELÇUK Öğretmen ataması kontenjanları ihtiyaçlara göre şekillenecektir, Milli Eğitim Bakanlığı, kendi ihtiyaçlarını istatiksel olarak ortaya koyduktan sonra bunu Maliye Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla görüşeğiz demişti.
ÖĞRETMEN ATAMALARINDA İHTİYACI KARŞILAYACAK KADAR ATAMA İSTİYORUZ.
2019 Sayıştay raporuna göre Türkiye genelinde 138 bin 393 öğretmen ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır.Dolayısıyla konuşulan atama sayısı atama bekleyen öğretmenlerimizi hayal kırıklığına uğratacağı gibi ihtiyacı karşılayamacağıda ortadadır.Zira konuşulan rakam 20.000 atamanın olacağıdır.Sayıştayın raporunda bahsettiği rakamın çok altında olan atama kontenjanını kabul etmeyeceğimizi belirtir bakanlığa özellikle salgından dolayı eğitim öğretim sürecinin aksamasından kaynaklı sorunların hızla aşılması konusunda yeterli öğretmen atamasının yapılmasının zorunlu olduğunu da hatırlatmak isteriz.
Öte yandan 2020 Eğitim Bilimleri sınavına 432 bin 753 kişinin başvurduğu göz önünde bulunudurulursa,her yıl çığ gibi artarak büyümeye devam eden ataması yapılmayan öğretmen sayısındaki artış son derece dikkat çekici bir hal almıştır.600.000 yakın ataması yapılmayan öğretmenlerin bulunduğunu da ifade etmek isteriz.Bu rakamlar göz önüne alınırsa en az 100 bin atama talebinin doğru olacağıda görülecektir.Bütçe konusuna gelince; Milli Eğitim Bakanlığı'na verilen 146 milyar 920 milyon bütçe nedeniyle şubat- mart döneminde 60 bin atamanın önünde hiçbir engel yoktur,Unutmayalım ki 2012 yılında 39 milyar bütçeye karşın 56 bin öğretmen ataması yapılmıştır.

MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÜCRETLİ ÖĞRETMEN YOLUYLA İHTİYACI KARŞILAMAYA ÇALIŞMAKTADIR.

Öğretmen açığını gidermek için ücretli öğretmenlik yoluna başvuran MEB’in eğitimde önemli olan sürekliliği ve eğitimin niteliğini görmezlikten geldiği gibi yaşam standartlarının çok altında öğretmen çalıştırarak verim sağlayacağını düşünmesi gerçekçi değildir. 2018 yılında alınan ücretli öğretmen sayısının 63 bin 656, 2019 yılında 76 bin 605,geçtiğimiz yıl 2020 yılında 80 bin 583 ücretli öğretmen çalıştırılmıştır.Her geçen yıl ücretli öğretmen artışının olması bize ücretli öğretmenlik artık bir ihtiyaç olmaktan çıkıp MEB’in eğitim politikası halini aldığını göstermektedir Atama bekleyen yüz binlerce öğretmen varken ücretli öğretmenliğin son bulması; hem eğitim sistemi adına hem de atama bekleyen öğretmenler adına büyük bir adım olacaktır.Ücretli öğretmen olarak atanan arkadaşlarımızın okulda yaşadıkları sorunlar ve Milli Eğitim Bakanlığından gördüğü ücret ayrımcılığı ile alakasız bölümlere alakasız branşların yerleştirilmesi bu uygulamanın geri bildiriminin olumsuz olduğu ortadadır.

TÖB SEN OLARAK MEB’E ÇAĞRIMIZDIR.

1.Salgın dönemlerinde Eğitim Öğretim sürecinin aksamasından dolayı öğrencilerde ve eğitim sürecinde yaşanan kayıpların telefasi uzun sürecektir.Bu kayıpların erken giderilmesi için ihtiyacı karşılayan öğretmen atamasının yapılması zorunludur.
2.Ataması yapılmayan yaklaşık 600.000 öğretmen vardır.Her yıl eğitim fakültelerinden gelecek mezunları da düşünürsek bu birikmenin önüne geçecek sistelimli ve planlı bir atama sürecinin yapılmasıdır.Yine hatırlatmak isterizkği Sayıştayın raporuna göre 150.000 norm kadro ihtiyacı vardır.
3.Eğitimde tasarruf olmaz dolayısıyla maliye bakanlığı bu atama sürecinde MEB’e uygun bütçeyi sağlamak durumundadır.Yine hatırlatmak isteriz ki Milli Eğitim Bakanlığına 2021 yılı için 146 milyar 920 milyon bütçe verilmiştir.
4.Yukarıda belirttiğimiz gibi ücretli öğretmenlik yoluyla ihtiyacın karşılanması uygulamasına son verilmelidir.2020 yılında;80 bin 583 sayısına ulaşan ücretli öğretmenliğin kaldırılması yerine kadrolu öğretmen atamasının yapılması gerekmektedir.
5.Atama yapılacak öğretmen sayısı kadar kadroların branşlara adaletli dağıtılması zorunluluktur.2020 yılında yapılan atamaların dağılımında 24 branşa sadece 227 kadro verilmesi plansızlık olduğu kadar adaletsiz bir dağılımdır.
5.3600 ek gösterge derhal verilmelidir.Unutmamak gerekir ki 3600 ek göstergenin verilmesi durumunda 80 ile 100 bin arasında öğretmenin emekli olacağı tahmin edilmektedir buda kadro açığı ortaya çıkaracaktır.
6.Özellikle doğu bölgelerimizde köy okullarının hepsinin açılması,birleştirilmiş sınıf uygulamasının kaldırılması,Eğitim Öğretim’in kalitesini artıracağı gibi öğretmen ihtiyacını konusunda gerçek veri’yi verecektir.

TÜM ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ SENDİKASI ADINA
GENEL BAŞKAN DENİZ EZER