OHAL KOMİSYONUN ÇALIŞMA SÜRESİ 1 YIL UZATILDI!

15 Temmuz darbe girişiminin ardından kurulan OHAL Komisyonu’nun süresi 1 yıl daha uzatıldı. 2017 yılında kurulan komisyon onbinlerce dosyayı incelemeyi 3 yıldır bitiremedi.Söz konusu uzatma kararı 7075 sayılı Kanun’un 3’üncü maddesi gereğince verildi.

15 Temmuz darbe girişiminin hemen ardından 20 Temmuz 2016’da ilan edilen OHAL kapsamında 685 sayılı KHK ile OHAL inceleme komisyonu kuruldu.OHAL komisyonu 2017 yılının Eylül ayında çalışmalarına başladı.Geçen yıl da aynı dönemde komisyonun görev süresi uzatılmıştı.

 Olağanüstü Hal (OHAL) döneminde yayımlanan 37 Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 100 bini aşkın kamu emekçisi kamu kurumlarından ihraç edildi.

7075 sayılı Kanun ile kurulan Olağanüstü Hal İşlemleri İnceleme Komisyonu,OHAL kapsamında doğrudan kanun hükmünde kararname hükümleri ile kamu görevinden çıkarma, yurtdışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlama görevini yürütüyor. Mahkemelerin yerine karar verme yetkisi verildiği de söylenebilir

 Olağanüstü hal kapsamında yayımlanan KHK’lar ile 125.678’i kamu görevinden çıkarma (3.213 rütbe alma, 270 yurtdışı öğrencilikle ilişiği kesilme, 2.761 kurum ve kuruluş kapatma) olmak üzere toplam 131.922 işlem gerçekleştirilmişti.

02/10/2020 tarihi itibariyle Komisyona yapılan başvuru sayısı 126.300 . Komisyon tarafından verilen karar sayısı 110.250 , incelemesi devam eden başvuru sayısı 16.050’dir.

 22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme sürecine başlamış olan Komisyon tarafından, 02/10/2020 tarihi itibariyle verilen karar sayısı (12.680 kabul, 97.570 ret olmak üzere) toplam 110.250’dir. Kabul kararlarından 60’ı kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkindir. Buna göre, Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren toplam başvuruların yüzde 87’si hakkında karar verilmiş bulunmaktadır.

 126.300 dosyanın yüzde 90’nından fazla kişi hakkında sonuçlanmış hiçbir mahkeme kararı yok.Bu durum  haksız hukuksuz yere  ihraç edilen ve mağdur edilen kamu emekçilerinin oldukça fazla olduğunu göstermektedir. Haklarında herhangi bir mahkeme kararı olmadan işlerinden edilen kamu emekçileri hakkındaki kararın bir komisyona verilmesi ne hukukidir ne de demokratik ülkelere özgü bir yöntemdir. Ayrıca vicdani değildir.

 Vicdani değildir çünkü; örneğin haksız hukuksuz yere ihraç edilen insanların eğitim görme hakları ellerinden alınmış,bu kişiler bankalarda hesap dahi açtıramamakta, çalışma ruhsatları ve diplomaları kısıtlanmış, sigortalı güvenceli çalışma ortamları ellerinden alınmıştır bu ne vicdanidir ne de insani değildir.      

Sonuç olarak; Komisyonun çalışma, usul ve esaslarının çok muğlak olup, hiçbir şekilde şeffaf olmamakla birlikte denetlenmemektedir..Kişilerin Savunma hakkı yok ve bu şekilde çok ağır giden bir süreç işliyor. Bu komisyonunun olması bile uluslararası sözleşmelere ve anayasaya aykırıdır. Dolayısıyla bu komisyonun kaldırılmasını sürecin bağımsız mahkemeler tarafından yargı eliyle yürütülmesini ve reddedilen dosyalar dahil geriye kalan tüm dosyaların yargıya devredilip değerlendirilmesin talep ediyoruz.

 

Haklarında herhangi bir suç işlediğine dair neticelenmiş bir mahkeme kararı olanlar dışında;Hakkında hiçbir soruşturma açılmayan, mahkemelerden veya savcılıktan takipsizlik veya beraat alan bütün KHK mağdurları işlerine hemen iade edilmelidir. Mağdur olan yurttaşlara maddi ve manevi hak iadesi yapılmalıdır.

OHAL Komisyonu hukuki bir değerlendirme yapmaktan ziyade ihlalleri araştıran bir kurum durumundadır. Bu sebeple bir an önce bu konuda bir çözüm geliştirilmeli OHAL komisyon tamamen kaldırılmalıdır.

-Haksız hukuksuz yere ihraç edilen tüm kamu emekçileri İşlerine geri dönmelidir!

İKTİDAR KAMU EMEKÇİLERİNİ 4 KONFEDERASYON ÜZERİNDEN DİZAYN ETMEKTEDİR.

 Ohal Komisyonunun 126.300 dosyadan 110.250 dosyayı incelemiş olması(%87) ve  97.570 dosyayı ret etmesine rağmen konfederasyonlar sessizliğe devam etmiştir.Üyelerinin ihraç edilmelerine sessiz kalan yandaş konfederasyonlara ve üyelerini  ‘’geri döneceğiz’’ şeklinde sürekli oyalayan konfedarasyona soruyoruz dosyaların %87’sinin incelenmesi bitmiş olmasına rağmen neden sessizliği tercih ediyorsunuz.Her konfederasyona dönem dönem  küçük onaylarla  alan açan iktidar süreci ustaca yürütmektdir.iktidar bu konfederasyonlara dönem dönem verdikleri sözde küçük kazanımlar üzerinden 1 alıp 10 almaktadır.Bu konfederasyonlar tarafından  Kamu emekçilerinin hakları iktidarın insafına bırakılmıştır.

TÜM ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ SENDİKASI