Ülkemizde ve dünyanın her yerinde 1 Mayıs işçi bayramının kutlanması için bedel ödeyen herkesi saygı ve minnetle anıyoruz.

Hepimiz zorlu bir süreçten geçiyoruz.Bir yandan Ekonomik kriz bir yandan iktidar tarafından doğru yönetilemeyen koronavirüs sürecinin yarattığı ağır koşullar.Geçtiğimiz bu zor süreçte halkımızın, tüm kamu emekçilerinin ve işçilerinin ortak kaygıları artmaktadır.
Bütun bunların yanında emekçiler; geçmişten daha ağır biçimde anti demokratik uygulamalar, baskı, sömürü, şiddet ve ekonomik kriz koşullarını yaşamaktadır.

Ekonomik kriz"in ağır koşulları altında yasayan halkımız Koronavirüs ile ekonomik ve sosyal anlamda dahada ağır bir kriz durumuyla karşı karşıya kalmıştır. İşçiler, emekçiler bu zor süreçte AKP iktidarının,"kendi başınızin çaresine bakin" anlayışıyla karsı karşıya kalmışlardır.

Siyasi iktidar pandemi döneminde emekçi halkımızın lehine hiç bir karar almamıştır.İktidarın bu tutumu şaşırtıcı değildir.

Salgının ağır koşullarında lebaleb kongreler yapan,mitingler duzenleyen,kitlesel cenaze törenlerine katılan İktidar, kafasına estiği zamanda hiçbir destek sunmadan salgınla mücadelede halkımıza,emekçilere “sokağa çıkmayın, evde kalın” ve “herkes kendi OHAL’ini ilan etsin” tavsiyesinde bulunmuştur. İktidar; halka kolonya, memura dezenfektan ,yoksula dua, patronlara para ve rant dağıtma anlayışıyla kriź'in faturasını emekçilere yüklemiştir.
Öte yandan yüz binlerce işçi ve emekçi alınmayan önlemler nedeniyle sağlıksız koşullarda ve salgın tehlikesine rağmen iş yerlerine gitmeye mecbur bırakılmıştır.

Ülkeyi ağır bir ekonomik krizle başbaşa bırakan iktidarın politikaları yüzünden işsizlik rekor düzeyde artmış , ekonomik sıkıntılar yüzünden evine ekmek götürememe,çocuğuna aş ekmek verememe çaresizliği nedeniyle insanlar intihar etmektedir.

Ancak emek örgütlerininde mücadelenin yetersiz kalması ,iktidarı bazı kararlarını gözden geçirmeye zorlayamaması da eleştirilecek bir durumdur."Hak verilmez alınır"şiarını yeniden emekçi halkımızın gündemine sokmak için çaba sarf edilmelidir.
Adaletsizliğin,işsizliğin,sosyal yaşama müdahalenin ve yoksullaşmanın arttığı bu dönemde mücadeleye ivme katmak zorunlu bir görevdir.Bu çerçeveden hareketle bütün emek örgütlerini yan yana,omuz omuza mücadeleye davet ediyoruz.
TÖB SEN olarak bizler ;emekçileri bu zor ve umutsuz durumdan çıkaracak en önemli gücün örgütlü mücadele olduğunun farkındayız

-Siyasal iktidar; bu süreçte emekçilerin tüm temel ihtiyaçlarını karşılamak zorundadır.Bizler ayrıca bu süreçte çalışamayan ya da işten çıkarılan emekçilerin güvence içinde yaşamaları için örgütlü mücadelenin zorunlu oldugununda farkındayız.

TÖB SEN, Emek mücadelesinin net bir öznesi olduğu kadar özelde tüm ezilen kesimlerin dostudur.

TÖB SEN her zaman onurlu, emek,hak,hukuk,adalet mücadelesinde ilkeli, belirli hedefler doğrultusunda hareket eden bir yöne sahiptir.
DOLAYISIYLA
1 Mayis 2021 emek ve dayanışma gününde tüm emekçilerini İLKELİ ORTAK MÜCADELEYE davet ediyoruz.
1 MAYIS İŞÇİ BAYRAMI KUTLU OLSUN
YAŞASIN 1 MAYIS
TÜM ÖĞRETMENLER BİRLİĞİ SENDİKASI YÜRÜTME KURULU